o montessori

montessori brwinów

Montessori odkryła, że osobowość dziecka rozwija się przez jego samodzielne działanie. Zaobserwowała, że potrzebne jest stworzenie takiego otoczenia, które wyzwala w dzieciach aktywność. Wymyśliła więc pomoce dydaktyczne, które inspirują do samodzielnego działania i dotyczą wszystkich dziedzin życia. Dzięki temu każdy przedszkolak i uczeń znajdzie wśród nich interesujące dla siebie zajęcie. Przy okazji dzieci uczą się też w jaki sposób samodzielnie sprawdzać czy coś dobrze zrobiły czy nie. To powoduje, że uczą się dla siebie, a nie dla nauczyciela.
Z kolei mieszane grupy wiekowe, które są w przedszkolach Montessori uczą słuchania siebie nawzajem i rozwijają społeczne cechy u dzieci takie jak opiekuńczość, umiejętność rozmowy, radość ze wspólnego tworzenia.

 

1. Pedagogika Marii Montessori jest wiedzą opartą na obserwacjach dzieci, która przybliża ich sposób działania, wskazując kierunek wychowywania.

montessori ożarów mazowieckiTym kierunkiem jest wychodzenie ku potrzebom rozwojowym dziecka. Przede wszystkim każde dziecko im jest młodsze, tym bardziej potrzebuje indywidualnego tempa i czasu do uczenia się. Przedszkole Montessori ze specjalnie zaaranżowaną przestrzenią umożliwia dostosowanie programu do każdego dziecka.

2. Jak to działa w praktyce?

Dzieci uczą się cały czas, chłoną to co jest dookoła nich, dlatego Maria Montessori przygotowała otoczenie (salę) tak, żeby stworzyć najmłodszym warunki do samodzielnego działania. W specjalnie przygotowanej przestrzeni przedszkolaki mogą w miarę swoich możliwości uczyć się życia społecznego, rozwijać umiejętności intelektualne oraz kształtować osobowość.

Maria Montessori tak opisywała swoją pracę:

Skoro tylko dziecko weszło w przygotowane i dostosowane do niego otoczenie, stało się panem siebie. Spontanicznie poszły za tym procesy społeczne i rozwój charakteru.” (M. Montessori, Umysł absorbujący, 1949 r.)

3. Pomoce edukacyjne/ rozwojowe

Pomoce montessoriańskie dotyczą każdej dziedziny nauczania. Sekretem wszystkich materiałów jest to, że po krótkim wprowadzeniu przez nauczyciela stwarzają dziecku warunki do samodzielnej pracy i działania. Przedszkolaki uczą się też w jaki sposób sprawdzać czy coś dobrze zrobiły czy też nie. Dzięki temu uczą się dla siebie, a nie dla nauczyciela.

I. Materiały do ćwiczeń z życia praktycznego.

Z ich pomocą można się nauczyć: dbania o otoczenie i siebie samych, radzenia sobie z podstawowymi czynnościami samoobsługi oraz zachowania w kontaktach międzyludzkich. Popularne dziś zabawki uczące wiązania sznurowadeł czy zapinania guzików mają swoje źródło w pomocach edukacyjnych wymyślonych przez Marię Montessori. W prosty sposób, przedmiotami dostosowanymi wielkością do małej rączki, dzieci mogą uczyć się skomplikowanych czynności, obserwowanych na co dzień u dorosłych.

II. Materiały sensoryczne.

przedszkole montessori otrębusyCelem ćwiczenia zmysłów nie jest by dziecko znało nazwy kolorów, kształtów i różnych jakości materiałów, lecz by przez ćwiczenia porównywania, szacowania, obserwację doskonaliło zmysły. Te ćwiczenia są gimnastyką dla intelektu. (...)Podobnie jak w przypadku ćwiczeń fizycznych, które wzmacniają zdrowie i przywracają rozpęd życiu.” (M. Montessori, The Montessori Method, 1912 r.)

Najmłodsi poprzez zabawę z barwnymi tabliczkami czy słoiczkami zapachowymi zdobywają zmysłowe doświadczenia. Przy okazji uczą się nazywania kolorów, smaków, co jest duże, co małe. Różnorodność kształtów poznają przez manipulację trójwymiarowymi bryłami oraz puzzlami, co pozwala na łatwiejsze zrozumienie pojęć geometrycznych w przyszłości.

Ten dział pomocy edukacyjnych jest również związany z matematyką. Na etapie przedszkola dzieci wprowadzane są we wspaniały i kolorowy świat wzorów. Nawet dziecko 3-4 letnie jest w stanie ułożyć intuicyjnie tablicę Pitagorasa, korzystając z kolorowego przedstawienia liczb. Powstaje estetyczna mozaika, którą przechowa w pamięci aż do momentu nauki matematyki w szkole.

III. Materiały matematyczne.

Stanowią kompletny program edukacji matematycznej dla dzieci od 3 do 18 lat. Najmłodsi uczą się przede wszystkim rozumienia matematyki posługując się konkretnymi symbolami, które wprowadzają ich w świat wielkich liczb systemu dziesiętnego. Materiały pomagają dostrzec matematykę w życiu codziennym np. podczas dzielenia jabłka na równe części, czy doświadczania liczb parzystych, kiedy idąc na wycieczkę, wszyscy mają parę i nieparzystych, kiedy ktoś zostaje bez pary.

IV. Materiały językowe.

Wprowadzają w sztukę pisania i czytania, a także rozwijają mowę oraz sprawności językowe. Codziennie bawimy się z dziećmi w zgadywanie znajomych odgłosów (samochodu, cykania zegarka, śpiewu ptaków), czy w wysłuchiwanie dźwięków, z których złożone są wyrazy. Kiedy dziecko jest gotowe, rozpoczyna się wielka przygoda z literami, przedszkolak ma do swojej dyspozycji cały alfabet szorstkich liter, których kształty poznaje się przez dotyk. Naukę pisania rozpoczynamy od swobodnego kreślenia palcem liter na piasku.

Materiały językowe tworzą cały system, który prowadzi dziecko od składania krótkich wyrazów przez czytanie ze zrozumieniem złożonych zdań, aż do tworzenia własnych książeczek z opowiadaniami.

V. Materiały do poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego.

Na etapie edukacji przedszkolnej oswajamy dzieci najpierw z tym, co jest im najbliższe czyli z roślinami i zwierzętami żyjącymi w ogrodzie. Wykorzystamy do tego między innymi przyprzedszkolny ogródek warzywny. Zebrane w ten sposób doświadczenia wykorzystamy do odbywanych w wyobraźni podróży do ciepłych krajów czy na biegun północny. Służą utrwaleniu tego, czego dzieci nauczyły się w środowisku naturalnym.

VI. Materiały religijne.

Montessori uważała wychowanie religijne za niezbędne do prawidłowego rozwoju osobowości. Pomoce dla małych dzieci skupiają się na tematyce przypowieści biblijnych, które są przedstawione przy pomocy przestrzennych, zwykle drewnianych figurek. W ten sposób została na przykład zaadaptowana przypowieść o Dobrym Pasterzu i przypowieść o kupcu i perle. Materiały religijne poruszają także treści związane z rokiem liturgicznym Kościoła Katolickiego, takie jak czas Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy. Przeważnie nauczyciele samodzielnie przygotowują do każdego tematu materiały edukacyjne, które dzieci mogą wybierać podczas czasu na swobodne działanie.

Jeszcze więcej znajdziesz w artykułach Julii: Jak dzieci się uczą?, Wolność i dyscyplina, Atmosfera, która wpływa na uczenie się dzieci, Montessoriańskie rozumienie fantazji.


© Przedszkole Montessori Patison | programowanie: 8006.pl